Sygdom

Der modtages ikke syge børn.😥Man kan sende en sms, både om sygemelding og der skal ligeledes sendes en sms om raskmelding igen, aftenen før. Dog senest om morgenen kl 6.45, om barnet kommer den pågældende dag.

Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, vil jeg vurdere om det kan blive til det bliver hentet eller om barnet skal hjem. Jeg vurderer hvert enkelt tilfælde. Skal dit barn hjem, ringes der efter Jer og I skal så hente Jeres barn.

Bliver jeg syg, i løbet af dagen, vil børnene blive ringet hjem. Og i det tilfælde er det forældrenes ansvar, at kunne passe sit barn.

Forældre kan evt aftale at lave sampasning, og hjælpe med at passe hinandens børn.