Åbningstider/ferie

Jeg tilpasser mine åbningstider, så de passer til børnenes behov. Lige nu er det:

Mandag-torsdag kl. 6.15-16.00

Fredag kl. 6.15-15.30

Dette er en åbningtid på 48,25 timer ugentligt, men har du et andet behov, så kontakt mig.

Ferie

Jeg holder ca 33+ ferie/fridage om året. Ferie melder jeg ud for hele året i januar måned hvert år. og som vil være gældende for hele kalenderåret.

Mangler der en fridag på ferieplanen, bliver den meldt ud i meget god tid, så man har mulighed for at finde en løsning.

Ferieplanen udleveres kun til de indskerevne børns forældre.😎

I ferier/fridage er pasnings ordningen lukket, og man skal selv sørge for pasning.