Priser

Priser 2024

Jeg tilbyder kun fudtidspladser.

I 2024 koster en plads 8.650 kr pr mdr, hvoraf kommunen betaler et tilskud på 6.340 kr, så egenbetalingen er 2.310 kr pr mdr. Hvilket er 508 kr billigere end en kommunal dagplejeplads. Det er en årlig besparelse på 6.096 kr. 

Da jeg ikke tilbyder gæstepasning, er der lukket på mine ferie og fridage og forældrene skal selv sørge for pasning. Besparelsen kan evt bruges på en barnepige udgift.

Min løn er forudbetalt, og tilskuddet er også forudbetalt, så det følger betalingen til mig.

Der skal betales i 12 mdr og beløbet er incl feriepenge mm. Prisen reguleres ca 1 gang årligt typisk til den 1.1.

Opsigelse fra begge parter er løb. måned + en måned. Dog kan pladsen ikke opsiges til udgangen af juni måned.

Søskenderabat og friplads

Økonomisk Friplads:

Der kan ikke søges om hel- eller delvis økonomisk friplads til denne ordning.

Søskenderabat:

Det er muligt at få søskendetilskud. Mere info herom, så ret henvendelse til TEAM DAGTILBUD ved Tønder Kommune.